regelbalk 

Canto 8

S'rī Rādhika Stava

 

 

Hoofdstuk 13: Beschrijving van de Toekomstige Manu's

(1) S'rī S'uka zei: 'Verneem nu van mij over de kinderen van de zoon van Vivasvān, de huidige Manu die in de wereld bekend staat als S'rāddhadeva. Hij is de zevende Manu [we verkeren nu in de achtentwintigste yuga van hem die ook bekend staat als Vaivasvata Manu]. (2-3) De tien zoons van Manu staan bekend onder de namen Ikshvāku, Nabhaga, Dhrishtha, S'aryāti, Narishyanta, Nābhāga [of Nriga] en Dishtha als de zevende zoon. Dan, o bestraffer van de vijand, zijn er nog Tarūsha [of Karūshaka], Prishadhra en Manu's tiende zoon die bekend staat als Vasumān [of Kavi, zie ook 9.1: 11-12]. (4) O Koning, de halfgoden [van dit tijdperk] zijn de Āditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Vis'vedeva's, de Maruts, de As'vins en de Ribhu's en Purandara is er als hun Indra.  (5) Kas'yapa, Atri, Vasishthha, Vis'vāmitra, Gautama, Jamadagni en Bharadvāja staan bekend als de zeven wijzen. (6) De verschijning van de Allerhoogste Heer Vishnu die in deze periode plaatsvond was die van Heer Vāmana. Hij was de jongste Āditya van moeder Aditi en vader Kas'yapa Muni. (7)  Ik heb beknopt de zeven perioden van de Manu's beschreven, laat me u nu ook vertellen over de zeven toekomstige Manu's die de vermogens van Vishnu gegeven zijn [zie 8.1 & 8.5].

(8) Samjńā en Chāyā, de twee echtgenotes van Vivasvān die de dochters waren van Vis'vakarmā, o Koning, beschreef ik u voorheen [zie 6.6: 40-41]. (9) Sommigen maken melding van een derde echtgenote van Vivasvān: Vadavā. Van die drie kwamen er van Samjńā drie kinderen ter wereld, een dochter Yamī en de zoons Yama en S'rāddhadeva. Verneem nu over de kinderen van Chāyā. (10) Dat zijn Sāvarni [een zoon], de dochter Tapatī die later de vrouw werd van koning Samvarana en S'anais'cara [Saturnus] die de derde was. De twee As'vins namen hun geboorte als de zoons van Vadavā. (11) Als de achtste periode aanbreekt zal Sāvarni de Manu worden. De zoons van Sāvarni, o heerser van de mensen, zijn Nirmoka, Virajaska en anderen. (12) De Sutapā's, de Viraja's en de Amritaprabha's zullen deel uitmaken van de halfgoden en Bali, de zoon van Virocana, zal de Indra worden. (13) Na het ganse universum aan Vishnu geschonken te hebben die hem om drie stappen grond vroeg, zal hij [Bali] de post van Indra verwerven. Daarna van verzaking zijnd zal hij de perfectie van het leven bereiken. (14) Hem, Bali, gebonden door de Allerhoogste Heer, werd als blijk van Zijn waardering opnieuw de gunst van het koninkrijk van Sutala verleend alwaar gesitueerd hij tot op vandaag een positie bekleedt die meer welvarend is dan die van Indra in de hemel. (15-16) Gālava, Dīptimān, Paras'urāma, As'vatthāmā, Kripācārya, Rishyas'ringa en onze vader Vyāsadeva, de incarnatie van de Heer [als filosoof], zullen, op basis van hun yogapraktijk, in de achtste manvantara de zeven wijzen zijn. Momenteel zijn ze ieder in hun eigen hermitage bezig, o Koning. (17) Sārvabhauma, de Heer en Meester [over de wereld] die door Devaguhya zal worden verwekt in Sarasvatī, zal Purandara [Indra] met geweld zijn koninkrijk afhandig maken en het aan Bali schenken.

(18) Daksha-sāvarni, de negende Manu, geboren als de zoon van Varuna, zal als zijn zonen Bhūtaketu, Dīptaketu en anderen hebben, o Koning. (19) De Pāra's, de Marīcigarbha's en dergelijken zullen de halfgoden zijn, de koning van de hemel zal bekend staan als Adbhuta en de zeven wijzen in dat tijdvak zullen onder leiding van Dyutimān staan. (20) Rishabhadeva, een gedeeltelijke incarnatie van de Allerhoogste Heer, zal met Āyushmān als Zijn vader uit de schoot van Ambudhārā zijn geboorte nemen. Dankzij Hem zal Adbhuta al de weelde van de drie werelden genieten.

(21) De tiende Manu zal Brahma-sāvarni, de zoon van Upas'loka zijn. Zijn zoons zijn Bhūrishena en anderen en de tweemaal geborenen zullen onder leiding staan van Havishmān. (22) Havishmān, Sukrita, Satya, Jaya, Mūrti [en anderen] zijn in die periode de [zeven] wijzen, de Suvāsana's, de Viruddha's en anderen zullen de halfgoden zijn en S'ambhu zal de heerser over de Sura's zijn [de Indra]. (23) Eén van de volkomen deelaspecten van de Allerhoogste Heer, Vishvaksena, zal Zijn geboorte nemen uit de schoot van Vishūcī in het huis van Vis'vasrashthā en vriendschap sluiten met S'ambhu.

(24) Dharma-sāvarni zal de elfde Manu zijn die in de toekomst verschijnt. Deze zelfgerealiseerde ziel zal Satyadharma en anderen als zijn tien zoons hebben. (25) De Vihangama's, Kāmagama's en Nirvānaruci's zijn de halfgoden dan en Vaidhrita is hun Indra. De zeven wijzen zijn Aruna en anderen. (26) Een gedeeltelijke incarnatie van de Heer bekend onder de naam Dharmasetu zal dan geboorte nemen uit de schoot van Vaidhritā als de zoon van Āryaka en over de drie werelden heersen.

(27) Rudra-sāvarni, o Koning, zal verschijnen als de twaalfde Manu en Devavān, Upadeva en Devas'reshthha en anderen zullen zijn zoons zijn. (28) In die periode zal Ritadhāmā de Indra zijn, de halfgoden zullen worden aangevoerd door de Harita's en Tapomūrti, Tapasvī, Āgnīdhraka en anderen zullen de wijzen zijn. (29) De machtige Svadhāmā, een partiėle incarnatie van de Heer die door Satyasahā zal worden verwekt uit Sunritā, zal in die periode van Manu heersen.

(30) De zelfverwerkelijkte Deva-sāvarni zal de dertiende Manu zijn en Citrasena, Vicitra en anderen zullen zijn zonen zijn. (31) De Sukarmā's en de Sutrāma's zullen de halfgoden zijn, Divaspati zal de Indra zijn en Nirmoka en Tattvadars'a en anderen zullen dan de wijzen zijn. (32) Yoges'vara, een gedeeltelijke incarnatie van de Heer, zal als de zoon van Devahotra uit de schoot van Brihatī verschijnen en zich inzetten ter wille van Divaspati [de Indra].

(33) Indra-savārni zal de veertiende Manu zijn en uit zijn zaad zullen Uru, Gambhīra, Budha en anderen geboren worden. (34) De Pavitra's en Cākshusha's zullen de halfgoden zijn, S'uci zal de koning van de hemel zijn en Agni, Bāhu, S'uci, S'uddha, Māgadha en anderen zullen de asceten zijn. (35) Voor dat tijdvak, o grote koning, zal de Heer in de schoot van Vitānā verschijnen als Brihadbhānu, de zoon van Satrāyana, om allerlei geestelijke activiteiten te bevorderen.

(36) O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst van deze veertien Manu's die ik voor u beschreef, beslaat een duizendtal mahāyuga's ofwel een kalpa [een dag van Brahmā, zie ook afbeelding].'

 

next                         

 

 

 
Derde herziene editie, geladen 10 juli 2019.
 
 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rī S'uka zei: 'Verneem nu van mij over de kinderen van de zoon van Vivasvān, de huidige Manu die in de wereld bekend staat als S'rāddhadeva. Hij is de zevende Manu [we verkeren nu in de achtentwintigste yuga van hem die ook bekend staat als Vaivasvata Manu].
S'rī S'uka zei: 'Verneem nu van mij over de kinderen van de zoon van Vivasvān die in de wereld bekend staat als S'rāddhadeva - hij die op het ogenblik de zevende Manu is [we verkeren nu in de acht-en-twintigste yuga van hem die ook bekend staat als Vaivasvata Manu]. (Vedabase)

  

Tekst 2-3

De tien zoons van Manu staan bekend onder de namen Ikshvāku, Nabhaga, Dhrishtha, S'aryāti, Narishyanta, Nābhāga [of Nriga] en Dishtha als de zevende zoon. Dan, o bestraffer van de vijand, zijn er nog Tarūsha [of Karūshaka], Prishadhra en Manu's tiende zoon die bekend staat als Vasumān [of Kavi, zie ook 9.1: 11-12].

De tien zoons van Manu staan bekend onder de namen Ikshvāku en Nabhaga inderdaad, Dhrishtha en ook S'aryāti, Narishyanta en Nābhāga [of Nriga] met Dishtha als de zevende; verder zijn er Tarūsha [of Karūshaka] en Prishadhra en Manu's tiende die men kent als Vasumān [of Kavi] [zie ook 9.1: 11-12]. (Vedabase)

 

Tekst 4

O Koning, de halfgoden [van dit tijdperk] zijn de Āditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Vis'vedeva's, de Maruts, de As'vins en de Ribhu's en Purandara is er als hun Indra.

O Koning, Purandara is er als de Indra van de Āditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Vis'vedeva's, de Maruts, de As'vins en de Ribhu's [de halfgoden]. (Vedabase)

  

Tekst 5

Kas'yapa, Atri, Vasishthha, Vis'vāmitra, Gautama, Jamadagni en Bharadvāja staan bekend als de zeven wijzen.

Kas'yapa, Atri, Vasishthha, Vis'vāmitra, Gautama, Jamadagni en Bharadvāja staan bekend als de zeven wijzen voorheen vermeld. (Vedabase)

 

Tekst 6

De verschijning van de Allerhoogste Heer Vishnu die in deze periode plaatsvond was die van Heer Vāmana. Hij was de jongste Āditya van moeder Aditi en vader Kas'yapa Muni.

Gedurende deze periode werd de verschijning van de Allerhoogste Heer Vishnu in de gedaante van Heer Vāmana als de jongste van Aditi veiliggesteld door Kas'yapa Muni. (Vedabase)

 

Tekst 7

Ik heb beknopt de zeven perioden van de Manu's beschreven, laat me u nu ook vertellen over de zeven toekomstige Manu's die de vermogens van Vishnu gegeven zijn [zie 8.1 & 8.5].

In het kort heb ik de zeven wisselingen van de Manu's beschreven, nu zal ik u ook vertellen over de zeven toekomstige Manu's begiftigd met de energie van Vishnu [zie 8.1 & 5]. (Vedabase)

 

Tekst 8

Samjńā en Chāyā, de twee echtgenotes van Vivasvān die de dochters waren van Vis'vakarmā, o Koning, beschreef ik u voorheen [zie 6.6: 40-41].

De twee echtgenotes van Vivasvān, de dochters van Vis'vakarmā Samjńā en Chāyā, o Koning, beschreef ik u beiden voorheen. [zie 6.6: 40-41]. (Vedabase)

 

Tekst 9

Sommigen maken melding van een derde echtgenote van Vivasvān: Vadavā. Van die drie kwamen er van Samjńā drie kinderen ter wereld, een dochter Yamī en de zoons Yama en S'rāddhadeva. Verneem nu over de kinderen van Chāyā.

Sommigen maken melding van een derde echtgenote van Vivasvān: Vadavā. Van hen drieėn kwamen er van Samjńā drie kinderen ter wereld - een dochter Yamī en de zoons Yama en S'rāddhadeva. Verneem nu over de kinderen van Chāyā. (Vedabase)

 

Tekst 10

Dat zijn Sāvarni [een zoon], de dochter Tapatī die later de vrouw werd van koning Samvarana en S'anais'cara [Saturnus] die de derde was. De twee As'vins namen  hun geboorte als de zoons van Vadavā.

Zij zijn Sāvarni [een zoon], de dochter Tapatī die later de vrouw werd van koning Samvarana en S'anais'cara [Saturnus] die de derde was. De As'vins namen geboorte als de zoons van Vadavā. (Vedabase)

 

Tekst 11

Als de achtste periode aanbreekt zal Sāvarni de Manu worden. De zoons van Sāvarni, o heerser van de mensen, zijn Nirmoka, Virajaska en anderen.

Als de achtste periode is aangebroken zal Sāvarni de Manu worden. De zoons van Sāvarni, o heerser der mensen, zijn Nirmoka, Virajaska en anderen. (Vedabase)

 

Tekst 12

De Sutapā's, de Viraja's en de Amritaprabha's zullen deel uitmaken van de halfgoden en Bali, de zoon van Virocana, zal de Indra worden.

De halfgoden zullen dan de Sutapā's, de Viraja's en de Amritaprabha's zijn en Bali, de zoon van Virocana, zal de Indra worden. (Vedabase)

 

Tekst 13

Na het ganse universum aan Vishnu geschonken te hebben die hem om drie stappen grond vroeg, zal hij [Bali] de post van Indra verwerven. Daarna van verzaking zijnd zal hij de perfectie van het leven bereiken.

Het ganse universum aan Vishnu geschonken hebbend die hem om drie stappen grond vroeg, zal hij de post van Indra verwerven en daarna zal hij, in verzaking, de volmaaktheid des levens bereiken. (Vedabase)

  

Tekst 14

Hem, Bali, gebonden door de Allerhoogste Heer, werd als blijk van Zijn waardering opnieuw de gunst van het koninkrijk van Sutala verleend alwaar gesitueerd hij tot op vandaag een positie bekleedt die meer welvarend is dan die van Indra in de hemel.

Hem, Bali, gebonden door de Allerhoogste Heer, werd de gunst van het koninkrijk van Sutala verleend alwaar, op het ogenblik een positie gelijk aan Indra bekledend, hij opnieuw moest worden hersteld in een positie meer welvarend dan in de hemel. (Vedabase)

 

Tekst 15-16

Gālava, Dīptimān, Paras'urāma, As'vatthāmā, Kripācārya, Rishyas'ringa en onze vader Vyāsadeva, de incarnatie van de Heer [als filosoof], zullen, op basis van hun yogapraktijk, in de achtste manvantara de zeven wijzen zijn. Momenteel zijn ze ieder in hun eigen hermitage bezig, o Koning.

In de achtste manvantara zullen Gālava, Dīptimān, Paras'urāma, As'vatthāmā, Kripācārya, Rishyas'ringa en onze vader Vyāsadeva, de incarnatie van de Heer [als filosoof], die op het ogenblik, o Koning, zich bezighouden in hun eigen hermitages, als gevolg van hun yogapraktijk de zeven wijzen zijn. (Vedabase)

  

Tekst 17

Sārvabhauma, de Heer en Meester [over de wereld] die door Devaguhya zal worden verwekt in Sarasvatī, zal Purandara [Indra] met geweld zijn koninkrijk afhandig maken en het aan Bali schenken.

Sārvabhauma door Devaguhya verwekt in Sarasvatī, zal als de Heer en Meester met geweld Purandara [Indra] zijn koninkrijk afhandig maken en het aan Bali schenken.  (Vedabase)

 

Tekst 18

Daksha-sāvarni, de negende Manu, geboren als de zoon van Varuna, zal als zijn zonen Bhūtaketu, Dīptaketu en anderen hebben, o Koning. 

Daksha-sāvarni, de negende Manu, geboren als de zoon van Varuna, zal als zijn zonen Bhūtaketu, Dīptaketu en anderen hebben, o Koning. (Vedabase)

 

Tekst 19

De Pāra's, de Marīcigarbha's en dergelijken zullen de halfgoden zijn, de koning van de hemel zal bekend staan als Adbhuta en de zeven wijzen in dat tijdvak zullen onder leiding van Dyutimān staan. 

De Pāra's, de Marīcigarbha's en dergelijke zullen de halfgoden zijn, de koning van de hemel zal bekend staan als Adbhuta en zij met Dyutimān voorop zullen de zeven wijzen zijn in dat tijdvak. (Vedabase)

 

Tekst 20

Rishabhadeva, een gedeeltelijke incarnatie van de Allerhoogste Heer, zal met Āyushmān als Zijn vader uit de schoot van Ambudhārā zijn geboorte nemen. Dankzij Hem zal Adbhuta al de weelde van de drie werelden genieten.

Van Āyushmān zal uit de schoot van Ambudhārā Rishabhadeva, een gedeeltelijke incarnatie van de Allerhoogste Heer, zijn geboorte nemen en van hem zal Adbhuta al de weelde van de drie werelden genieten. (Vedabase)

 

Tekst 21

De tiende Manu zal Brahma-sāvarni, de zoon van Upas'loka zijn. Zijn zoons zijn Bhūrishena en anderen en de tweemaal geborenen zullen onder leiding staan van Havishmān.

De tiende Manu zal Brahma-sāvarni, de zoon van Upas'loka zijn; zijn zoons zullen Bhūrishena en anderen zijn en de tweemaal geborenen zullen onder leiding staan van Havishmān. (Vedabase)

 

Tekst 22

Havishmān, Sukrita, Satya, Jaya, Mūrti [en anderen] zijn in die periode de [zeven] wijzen, de Suvāsana's, de Viruddha's en anderen zullen de halfgoden zijn en S'ambhu zal de heerser over de Sura's zijn [de Indra].

Havishmān, Sukrita, Satya, Jaya en Mūrti [en anderen] zullen in die tijd de [zeven] wijzen zijn; de Suvāsana's, de Viruddha's en anderen zullen de halfgoden zijn en S'ambhu zal de heerser over de Sura's zijn [de Indra]. (Vedabase)

 

Tekst 23

Eén van de volkomen deelaspecten van de Allerhoogste Heer, Vishvaksena, zal Zijn geboorte nemen uit de schoot van Vishūcī in het huis van Vis'vasrashthā en vriendschap sluiten met S'ambhu.

Eén van de Allerhoogste Heer Zijn volkomen aspecten, Vishvaksena, geboren uit de schoot van Vishūcī in het huis van Vis'vasrashthā, zal vriendschap sluiten met S'ambhu. (Vedabase)

 

Tekst 24

Dharma-sāvarni zal de elfde Manu zijn die in de toekomst verschijnt. Deze zelfgerealiseerde ziel zal Satyadharma en anderen als zijn tien zoons hebben.

De Manu Dharmasāvarni zal feitelijk de elfde zijn die in de toekomst verschijnt als de meester van de ziel en Satyadharma en anderen zullen zijn tien zoons zijn. (Vedabase)

  

Tekst 25

De Vihangama's, Kāmagama's en Nirvānaruci's zijn de halfgoden dan en Vaidhrita is hun Indra. De zeven wijzen zijn Aruna en anderen.

De Vihangama's, Kāmagama's en Nirvānaruci's zijn de halfgoden en Vaidhritā is hun Indra; de zeven wijzen zijn Aruna en anderen. (Vedabase)

 

Tekst 26

Een gedeeltelijke incarnatie van de Heer bekend onder de naam Dharmasetu zal dan geboorte nemen uit de schoot van Vaidhritā als de zoon van Āryaka en over de drie werelden heersen.

Geboren uit de schoot van Vaidhritā als de zoon van Āryaka zal een gedeeltelijke incarnatie van de Heer bekend als Dharmasetu dan over de drie werelden heersen. (Vedabase)

 

Tekst 27

Rudra-sāvarni, o Koning, zal verschijnen als de twaalfde Manu en Devavān, Upadeva en Devas'reshthha en anderen zullen zijn zoons zijn.

Rudra-sāvarni, o Koning, zal verschijnen als de twaalfde Manu en Devavān, Upadeva en Devas'reshthha en anderen zullen zijn zoons zijn. (Vedabase)

 

Tekst 28

In die periode zal Ritadhāmā de Indra zijn, de halfgoden zullen worden aangevoerd door de Harita's en Tapomūrti, Tapasvī, Āgnīdhraka en anderen zullen de wijzen zijn. 

In die periode zal Ritadhāmā de Indra zijn, zullen de halfgoden worden aangevoerd door de Harita's en zullen de wijzen Tapomūrti, Tapasvī, Āgnīdhraka en anderen zijn. (Vedabase)

 

Tekst 29

De machtige Svadhāmā, een partiėle incarnatie van de Heer die door Satyasahā zal worden verwekt uit Sunritā, zal in die periode van Manu heersen.

Door Satyasahā verwekt uit Sunritā zal de almachtige Svadhāmā, een partiėle incarnatie van de Heer, de periode van die Manu beheersen. (Vedabase)

  

Tekst 30

De zelfverwerkelijkte Deva-sāvarni zal de dertiende Manu zijn en Citrasena, Vicitra en anderen zullen zijn zonen zijn.
De dertiende Manu van vooruitgang naar de ziel zal Deva-sāvarni zijn en Citrasena, Vicitra en anderen zullen Deva-sāvarni's vlees en bloed zijn. (Vedabase)

 

Tekst 31

De Sukarmā's en de Sutrāma's zullen de halfgoden zijn, Divaspati zal de Indra zijn en Nirmoka en Tattvadars'a en anderen zullen dan de wijzen zijn.

De Sukarmā's en de Sutrāma's zullen de halfgoden zijn, Divaspati zal de Indra zijn en Nirmoka en Tattvadars'a en anderen zullen dan de wijzen zijn. (Vedabase)


Tekst 32

Yoges'vara, een gedeeltelijke incarnatie van de Heer, zal als de zoon van Devahotra uit de schoot van Brihatī verschijnen en zich inzetten ter wille van Divaspati [de Indra].

Als de zoon van Devahotra zal, als de begunstiger van Divaspati [de Indra], uit de schoot van Brihatī, Yoges'vara een gedeeltelijke incarnatie van de Heer verschijnen. (Vedabase)

 

Tekst 33

Indra-savārni zal de veertiende Manu zijn en uit zijn zaad zullen Uru, Gambhīra, Budha en anderen geboren worden. 
De Manu bekend als Indra-savārni zal de veertiende zijn en uit zijn zaad zullen Uru, Gambhīra, Budha en anderen geboren worden. (Vedabase)

 

Tekst 34

De Pavitra's en Cākshusha's zullen de halfgoden zijn, S'uci zal de koning van de hemel zijn en Agni, Bāhu, S'uci, S'uddha, Māgadha en anderen zullen de asceten zijn. 

De Pavitra's en Cākshusha's zullen de halfgoden zijn, S'uci zal de koning van de hemel zijn en Agni, Bāhu, S'uci, S'uddha, Māgadha en anderen zullen de boetvaardigen zijn.  (Vedabase)

 

Tekst 35

Voor dat tijdvak, o grote koning, zal de Heer in de schoot van Vitānā verschijnen als Brihadbhānu, de zoon van Satrāyana, om allerlei geestelijke activiteiten te bevorderen.

Voor dat tijdvak, o grote koning, zal de Heer in de schoot van Vitānā verschijnen als Brihadbhānu, de zoon van Satrāyana, terwille van het verrichten van geestelijke activiteiten. (Vedabase)

 

Tekst 36

O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst van deze veertien Manu's die ik voor u beschreef, beslaat een duizendtal mahāyuga's ofwel een kalpa [een dag van Brahmā, zie ook afbeelding].'

O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst die deze veertien beslaan die ik u beschreef, bestaat uit een duizendtal mahāyuga's of een kalpa [dag van Brahmā, zie ook afbeelding].' (Vedabase)

 

 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Het schilderij op deze pagina stelt de verschillende Manu's voor.
Bron.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd  


 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties