Thuis

Inleiding

De structuur

Inhoud

Lexicon

Muziek

Bhagavad Gītā

Een moderne Gītā

Yoga-sūtra's

Commentaar

Artikelen

Links

Afbeeldingen

Downloads

Toegewijden

Contact

S.B. in Sanskriet

Inspiraties

Podcast

Download de bhajan-mp3's in een hoge kwaliteit(160 Kbps stereo).


Het Complete Boek,
geďllustreerde versie,
13 mei, 2024

Download in epub

(Apple epub, 75 MB, regelmatige updates)


Nieuw!

appSB
Android app
(Engels voor Aziatisch domein)Inspiraties
door Anand Aadhar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het Boek

De Schrijver

Welkom op de site van het Śrīmad Bhāgavatam (of de Bhāgavata Purāṇa). Hier vindt u de volledige en up-to-date bijgewerkte versie in het Sanskriet, het Nederlands en het Engels van dit belangrijkste heilige verhalenboek van India. India kent vele Purāa's of verhalenboeken, maar deze verzameling verhalen wordt algemeen aanvaard als zijnde de allerbelangrijkste en volledigste. Het boek, gerangschikt in twaalf z.g. Canto's, omvat 335 hoofdstukken en zo'n 18.000 verzen. Waarlijk een bijbel dus [een z.g. Samhitā]. Het is deze verzameling van verhalen die het behoudend aspect van God voorop plaatst zoals dat wordt verpersoonlijkt door de bovenzinnelijke gedaante van Heer Viu.


De schrijver van dit boek heet Kṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva, ook wel Bādarāyana genaamd. Hij is de Heer, de bhagavān, onder de filosofen, die in India alle heilige teksten bij elkaar heeft gebracht. Hij stelde de Veda's samen, die ook wel bekend staan als de śruti, waarin de basiswijsheid te vinden is, alsmede de mantra's voor de rituelen en de hymnen. Ook schreef hij de Mahābhārata, het grootste epische gedicht ter wereld. Het beschrijft de geschiedenis (Itihāsa) van de val die de Vedische cultuur ooit maakte. De Bhagavad Gītā vormt er het belangrijkste deel van. Vyāsa schreef ook de overige zeventien grote verhalenboeken (de Purāṇa's) die India rijk is alsmede de Brahma-sūtra, zijn hoofdwerk betreffende de Absolute Waarheid.


De Persoon

De Cultuur

De vertegenwoordiger van Viṣṇu op aarde heet in dit boek de Fortuinlijke. We kennen Hem met name bij de namen van Heer Rāma en Heer Kṣṇa. De Fortuinlijke is dus de Heer die gekend wordt in verschillende gedaanten of incarnaties, maar ook de toegewijden maken deel uit van Zijn werkelijkheid en heten ook bhāgavata als ze zuiver in hun toewijding zijn. Er is dus de Heer in Zijn vele gedaanten, de toegewijde met even zovele gezichten en het boek. Zij allen heten Fortuinlijk. Fortuinlijk zijn wil zeggen al-vervuld zijn ofwel behept met, of levend bij, de volheden van God's rijkdom, schoonheid, kracht, roem, kennis en verzaking.

Vyāsa was een grootvader van de Kurudynastie. Hij leefde zeer lang. Zijn lange levensduur stelde hem in staat om het hele verhaal van de Fortuinlijke en de andere boeken op te schrijven. Hij had een zoon genaamd Śukadeva die de boodschap van deze bijbel doorgaf aan een ander familielid, Keizer Parīkit, die er problemen mee had de klassieke wijsheid te achten. Deze keizer staat model voor ons normale mensen die stabiliteit in de wijsheid zoeken. Deze kennis werd door Śuka doorgegeven in geestelijke erfopvolging (paramparā) aan hen die onderricht geven door het voorbeeld te vormen (de ācārya's), in de wetenschap van de toegewijde dienst (de bhakti). Dit boek, en de cultuur eromheen, werd naar het Westen gebracht door de Vaishnava, de Viumonnik, Swami A. C. Bhaktivedanta Prabhupāda. Samen met zijn leerlingen (bekend als de Hare Kṣṇa's of ISKCON) realiseerde hij een vers-voor-vers becommentariëerde serie van boeken die het hele Bhāgavatam omvatten. Deze site biedt niet al die commentaren (zie daarvoor vedabase.io) maar wel een zoals-het-is vertaling van de verzen en de voorgaande versie, een vertaling die gemaakt is en regelmatig bijgewerkt wordt door Anand Aadhar Prabhu (René P. B. A. Meijer), een nederlandse psycholoog die zich bekeerde tot de yogafilosofie en o.a. in de tempels van ISKCON instructie ontving. Zijn voorganger in deze taak was Śrī Hayeśvar das (Hendrik van Teylingen) die het meeste paramparā-vertaalwerk in het Nederlands verzorgde. KOM
                 BINNEN 

 

In het
Bhāgavatam staat de liefde van Heer Kṣṇa centraal


De Uddhava Gītā
Update 7-11-'22in e-boek pdf formaat

en in epub formaat.
____

Het Summum Bonum
(tiende Canto)

update 10-02-'22in e-boek pdf formaat.
Doorzoek de site met
Google 
 
  Zoeken

site search by freefind

advanced


 N.B.: Zoek naar Sanskriet woorden met een ^ boven de a, u and i-letters
waar oorspronkelijk een - erboven gebruikt werd.
Achter de t en een s met een puntje eronder moet een h worden geplaatst.
De s met een ´ erboven krijgt een ' ernaast.

Stel je klok in op
Krishna(
Zie complete tabel)

English Version | Email | Harināma in Nederland| Donaties | Stel je klok in op Kṣṇa


        

rama, krishna, ravana, indra, arjuna, vishnu, srimad bhagavatam, hanuman, brahma, maitreya, bhagavata purana, radha, shiva, vyasadeva vyasa, pariksit

srimad bhagavatam | bhagavata | bhagavad | purana srimad bhagavatam | bhagavata | bhagavad | purana badarayana