regelbalk

 

Canto 1
Govinda jaya jaya
 


Hoofdstuk 4: De Verschijning van S'rî Nârada 

(1) De oudere en geleerde S'aunaka, het hoofd van de langdurige ceremonie waar de wijzen voor verzameld waren, feliciteerde Sûta Gosvâmî en zei het volgende tot hem: (2) "O meest fortuinlijke onder hen die men respecteert als sprekers, vertel ons van de boodschap van het Bhâgavatam, zoals die werd uitgesproken door S'ukadeva Gosvâmî. (3) Wanneer, waar, om welke reden en waardoor geïnspireerd kon deze literatuur worden samengesteld door de wijze Vyâsadeva? (4) Zijn zoon, die, gelijkgezind en standvastig, zijn gedachten altijd gericht had op de Ene, was een groot toegewijde en een ontwaakte ziel, maar niet bekend leek hij onwetend. (5) Naakte badende schoonheden bedekten uit verlegenheid hun lichaam toen ze de wijze Vyâsa zijn zoon gekleed achterna zagen komen, terwijl ze verbazingwekkend genoeg, toen hij ze er naar vroeg, van zijn zoon zeiden dat [ze zich niet voor hem schaamden omdat] hij ze zuiver bekeek zonder seksueel onderscheid te maken. (6) Hoe werd hij [S'uka], die een achterlijke domme gek leek toen hij rondzwierf door de Kuru-jângala provincies, herkend door de inwoners van Hastinâpura [nu: Delhi] op het moment dat hij de stad bereikte? (7) Hoe kon de discussie waarin deze Vedische waarheid [over Krishna] aan de orde kwam, o beste ziel, nu plaatsvinden tussen de heilige en de nazaat van Pându, de wijze koning? (8) Als een pelgrim die plaatsen zegenend die hij bezocht, bleef hij niet langer bij de deur van de huishouders dan de tijd nodig om een koe te melken. (9) Vertel ons alstublieft over Parîkchit, de zoon van Abhimanyu, van wie beweerd wordt dat hij een eersteklas toegewijde is wiens geboorte en kwaliteiten allen wonderbaarlijk zijn. (10) Om welke reden verwaarloosde de keizer, die de naam van Pându eer aandeed, de rijkdom van zijn koninkrijk en zat hij bij de Ganges om boete te doen tot de dood erop volgde? (11) Waarom toch gaf hij, aan wiens voeten alle vijanden uit eigenbelang hun weelde overdroegen, in zijn beste levensjaren zijn zo moeilijk te verzaken leven in koninklijke welstand op? (12) Zij die de Ene Verheerlijkt in de Verzen toegewijd zijn, leven ter wille van het welzijn, de welvaart en voorspoed van alle levende wezens en niet voor zelfzuchtige doelen; om welke reden gaf hij, vrij van alle gehechtheid, dit sterfelijk lichaam op dat de toevlucht vormde voor anderen? (13) Leg ons alles duidelijk uit wat we aan u voorleggen over dit onderwerp, want we achten u volledig op de hoogte van de betekenis van al de woorden in de geschriften, met uitzondering van die van de Vedische hymnen."

(14) Sûta Gosvâmî zei: "Toen Dvâpara-yuga in zijn derde [laatste] fase [*] was aangeland en het tijdperk verstreek, werd de wijze [Vyâsa], een deelaspect van de Heer, door Parâs'ara verwekt in de schoot van de dochter van Vasu [Satyavatî]. (15) Op een ochtend toen de schijf van de zon boven de horizon uitkwam zat hij, na zich met het water van zijn ochtendrituelen te hebben gewassen, neer aan de oever van de rivier de Sarasvatî om zich te concentreren. (16) De rishi die het verleden en de toekomst kende, zag dat er zich geleidelijk aan onregelmatigheden ontwikkelden in het dharma van zijn tijd. Het was iets dat men wel vaker in de verschillende tijdperken op aarde ziet optreden als gevolg van niet te stuiten, ongeziene krachten. (17-18) De wijze merkte met zijn onfeilbare oog voor de kennis op dat de gewone man ongelukkig was en maar kort leefde en dat, met de traagheid van begrip en het ongeduld van ongelovige mensen die het ontbrak aan goedheid, er sprake was van een afname van het natuurlijk vermogen - van de talenten - van alle typen mensen alsook van de andere levende wezens. Daarom bezon de muni met zijn bovenzinnelijke visie zich op wat het welzijn zou bevorderen van alle roepingen en levensstadia. (19) Overeenkomstig het inzicht dat er vier offervuren waren voor het zuiveren van de arbeidsinzet van de mensen, verdeelde hij de ene oorspronkelijke Veda in vier gedeelten ter wille van het voortduren van de offerhandelingen. (20) Rig, Yajuh, Sâma en Atharva waren de namen van de vier afzonderlijke Veda's terwijl de Itihâsa's [de enkele geschiedenissen] en de Purâna's [de verzamelingen van verhalen] de vijfde Veda werden genoemd. (21) De Rig Veda werd daarop uitgedragen door de rishi Paila, de Sâma Veda door de geleerde Jaimini, terwijl Vais'ampâyana de enige was, goed genoeg thuis in de materie, om de Yajur Veda hoog te houden. (22) Angirâ  - ook wel Sumantu Muni genaamd - nam in zijn formidabele toewijding de zorg voor de Atharva Veda op zich terwijl de Itihâsa's en de Purâna's werden verdedigd door mijn vader Romaharshana. (23) Al deze geleerden op hun beurt verdeelden de hen toevertrouwde kennis over hun volgelingen die hetzelfde deden met hun volgelingen die dat weer deden met hun leerlingen en aldus ontstonden de verschillende takken van navolgers van de Veda's. (24) Opdat de Veda net zo goed te volgen zou zijn voor minder belezen mensen, bekommerde Vyâsa, de Heer in dezen, zich er om hem voor de minder onderlegden gestalte te geven. (25) Ter wille van de vrouwen, de arbeidersklasse, [zie 6.9: 6 & 9] en de vrienden van de tweemaal geborenen voor wie, [als ze] minder intelligent [zijn], deze kennis niet toegankelijk is, was de wijze zo genadig om de geschiedenis van de Mahâbhârata op schrift te stellen, zodat ook zij konden slagen in hun werkzaamheden.

(26) Beste brahmanen, aldus zich steeds inspannend voor het welzijn van alle levende wezens, was op dat moment hij niettemin op geen enkele manier in staat er in zijn hart tevreden over te zijn. (27) In afzondering gezuiverd, zich ophoudend aan de oever van de Sarasvatī, dacht hij erover na en zei hij, bekend met het dharma, daarom vanuit de onvrede in zijn hart tegen zichzelf: (28-29) 'Me streng aan mijn geloften houdend, was ik oprecht van gepast eerbetoon en respecteerde ik ook de geestelijk leraren in de uitvoering van mijn offerplechtigheden overeenkomstig de traditionele Vedische instructies. Zelfs voor vrouwen, arbeiders en anderen heb ik, door de Mahâbhârata samen te stellen, naar behoren uiteengezet wat er volgens de erfopvolging over het pad van de religie moet worden gezegd. (30) Hoewel ik, naar het schijnt, volledig ben geweest met betrekking tot de glorie van de Absolute Waarheid in mijn bespreking van de Opperziel zoals die zich in het lichaam bevindt, en zelfs mijn eigen persoon heb besproken, heb ik het gevoel dat er iets aan ontbreekt. (31) Ik heb misschien niet genoeg aandacht besteed aan de toegewijde dienst die de volmaakte zielen en de Onfeilbare zo dierbaar is.'

(32)
Terwijl Krishna Dvaipâyana Vyâsa op deze manier spijtig zat na te denken over zijn tekortkomingen bereikte Nârada, zoals ik al zei, zijn hutje. (33) Het grote geluk daarvan inziend, stond hij snel op en betuigde hij hem alle eer zoals de goddelijken Brahmâjî, de schepper, de eer betuigen."


Lees de inspiratie bij dit hoofdstuk door Anand Aadhar.

 

                       

 
Derde herziene editie, geladen 19 januari 2016. 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

 Tekst 1

De oudere en geleerde S'aunaka, het hoofd van de langdurige ceremonie waar de wijzen voor verzameld waren, feliciteerde Sûta Gosvâmî en zei het volgende tot hem:
De oudere en geleerde S'aunaka, het hoofd van de ceremonie waar de wijzen voor verzameld waren, feliciteerde Sûta Gosvâmî, hem aldus dankend: (Vedabase)

 

Tekst 2

"O meest fortuinlijke onder hen die men respecteert als sprekers, vertel ons van de boodschap van het Bhâgavatam, zoals die werd uitgesproken door S'ukadeva Gosvâmî.

"O meest fortuinlijke van diegenen die gerespekteerd zijn te spreken, vertel ons van de boodschap van het Bhâgavatam, zoals gesproken door S'ukadeva Gosvâmî. (Vedabase)

 

Tekst 3

Wanneer, waar, om welke reden en waardoor geïnspireerd kon deze literatuur worden samengesteld door de wijze Vyâsadeva?

Wanneer, waar, om welke reden en waardoor geïnspireerd kon deze literatuur worden samengesteld door Vyâsadeva? (Vedabase)

 

Tekst 4

Zijn zoon, die, gelijkgezind en standvastig, zijn gedachten altijd gericht had op de Ene, was een groot toegewijde en een ontwaakte ziel, maar niet bekend leek hij onwetend.

Zijn zoon, een evenwichtige monist met zijn denken altijd gefixeerd op de Ene, was een groot toegewijde, maar onbekend zijnde leek hij onwetend. (Vedabase)

 

Tekst 5

Naakte badende schoonheden bedekten uit verlegenheid hun lichaam toen ze de wijze Vyâsa zijn zoon gekleed achterna zagen komen, terwijl ze verbazingwekkend genoeg, toen hij ze er naar vroeg, van zijn zoon zeiden dat [ze zich niet voor hem schaamden omdat] hij ze zuiver bekeek zonder seksueel onderscheid te maken.

Naakte badende schoonheden bedekten uit verlegenheid hun lichaam toen ze de wijze Vyâsa zijn zoon achterna zagen komen, terwijl ze verbazingwekkend genoeg desgevraagd van zijn zoon zeiden dat niet te doen daar hij ze zuiver beschouwde zonder sexueel onderscheid te maken. (Vedabase)

 

Tekst 6

Hoe werd hij [S'uka], die een achterlijke domme gek leek toen hij rondzwierf door de Kuru-jângala provincies, herkend door de inwoners van Hastinâpura [nu: Delhi] op het moment dat hij de stad bereikte?

Hoe werd hij [S'uka], die voorkwam als een achterlijke domme gek, bij het bereiken van de Kuru-jângala provincies herkend door de inwoners toen hij Hastinâpura [nu: Delhi] binnenkwam? (Vedabase)

 

Tekst 7

Hoe kon de discussie waarin deze Vedische waarheid [over Krishna] aan de orde kwam, o beste ziel, nu plaatsvinden tussen de heilige en de nazaat van Pându, de wijze koning?

Hoe kon de discussie van deze wijze over deze essentie van de Veda's met koning Parîkchit plaats vinden? (Vedabase)

 

Tekst 8

Als een pelgrim die plaatsen zegenend die hij bezocht, bleef hij niet langer bij de deur van de huishouders dan de tijd nodig om een koe te melken.

Pelgrimerend verbleef hij, de verblijfplaats zegenend, niet langer bij de deur van huishouders dan de tijd nodig om een koe te melken. (Vedabase)

  

Tekst 9

Vertel ons alstublieft over Parîkchit, de zoon van Abhimanyu, van wie beweerd wordt dat hij een eersteklas toegewijde is wiens geboorte en kwaliteiten allen wonderbaarlijk zijn.

Vertel ons alstublieft over Parîkchit, de zoon van Abhimanyu, van wie beweerd wordt dat hij een eerste klas toegewijde is wiens geboorte en kwaliteiten allen wonderbaarlijk zijn. (Vedabase)

 

Tekst 10

Om welke reden verwaarloosde de keizer, die de naam van Pându eer aandeed, de rijkdom van zijn koninkrijk en zat hij bij de Ganges om boete te doen tot de dood erop volgde?

Om welke reden verwaarloosde de keizer die de naam van Pându verrijkte, de rijkdom van zijn koninkrijk, tot aan zijn dood in boete aan de Ganges neerzittend? (Vedabase)

 

Tekst 11

Waarom toch gaf hij, aan wiens voeten alle vijanden uit eigenbelang hun weelde overdroegen, in zijn beste levensjaren zijn zo moeilijk te verzaken leven in koninklijke welstand op?

Waarom riep hij, aan wiens voeten alle vijanden in hun eigen belang hun weelde overgaven, in de kracht van zijn jeugd uit, zijn leven in koninklijke welstand op te geven? (Vedabase)

 

Tekst 12

Zij die de Ene Verheerlijkt in de Verzen toegewijd zijn, leven ter wille van het welzijn, de welvaart en voorspoed van alle levende wezens en niet voor zelfzuchtige doelen; om welke reden gaf hij, vrij van alle gehechtheid, dit sterfelijk lichaam op dat de toevlucht vormde voor anderen?

Hoe kon hij, die toevlucht en leven verschafte ter wille van het welzijn van anderen, zijn als een onthechtte en onzelfzuchtige man die het goede doel is toegewijd en zijn sterfelijk lichaam opgeven? (Vedabase)

  

Tekst 13

Leg ons alles duidelijk uit wat we aan u voorleggen over dit onderwerp, want we achten u volledig op de hoogte van de betekenis van al de woorden in de geschriften, met uitzondering van die van de Vedische hymnen."

Leg dit alles aan ons uit want we achten u volledig op de hoogte van de betekenis van vrijwel alle woorden in de geschriften." (Vedabase)

  

Tekst 14

Sûta Gosvâmî zei: "Toen Dvâpara-yuga in zijn derde [laatste] fase [*] was aangeland en het tijdperk verstreek, werd de wijze [Vyâsa], een deelaspect van de Heer, door Parâs'ara verwekt in de schoot van de dochter van Vasu [Satyavatî].

Sûta Gosvâmî zei: "Toen het tweede millennium overgegaan in het derde, eindigde, werd de wijze [Vyâsa] geboren van Parâs'ara uit de baarmoeder van de dochter van Vasu als een volledig aspekt van de Heer. (Vedabase)

 

Tekst 15

Op een ochtend toen de schijf van de zon boven de horizon uitkwam zat hij, na zich met het water van zijn ochtendrituelen te hebben gewassen, neer aan de oever van de rivier de Sarasvatî om zich te concentreren.

Op een ochtend bij zonsopgang, na de reiniging door het water van zijn ochtendrituelen, zat hij neer aan de oever van de rivier de Sarasvatî om zich te concentreren. (Vedabase)

 

Tekst 16

De rishi die het verleden en de toekomst kende, zag dat er zich geleidelijk aan onregelmatigheden ontwikkelden in het dharma van zijn tijd. Het was iets dat men wel vaker in de verschillende tijdperken op aarde ziet optreden als gevolg van niet te stuiten, ongeziene krachten.

Het verleden en de toekomst kennend, zag hij vanuit verschillende tijdperken dat in de religie van zijn tijd zich geleidelijk aan afwijkingen aan het ophopen waren. (Vedabase)

 

Tekst 17-18

De wijze merkte met zijn onfeilbare oog voor de kennis op dat de gewone man ongelukkig was en maar kort leefde en dat, met de traagheid van begrip en het ongeduld van ongelovige mensen die het ontbrak aan goedheid, er sprake was van een afname van het natuurlijk vermogen - van de talenten - van alle typen mensen alsook van de andere levende wezens. Daarom bezon de muni met zijn bovenzinnelijke visie zich op wat het welzijn zou bevorderen van alle roepingen en levensstadia.

In het afgestompte en ongeduldige van de ongelovigen die tekortschieten in goedheid, zag hij een afname van het natuurlijk vermogen in materiële handelingen. Door zijn overstijging ziende dat de mensen in het algemeen ongelukkig waren en kort leefden, bezon hij, die volkomen is in de kennis, zich ter wille van het welzijn van alle roepingen en stadia van het leven. (Vedabase)

 

Tekst 19

Overeenkomstig het inzicht dat er vier offervuren waren voor het zuiveren van de arbeidsinzet van de mensen, verdeelde hij de ene oorspronkelijke Veda in vier gedeelten ter wille van het voortduren van de offerhandelingen.

Toen hij inzag dat er vier offervuren waren voor het zuiveren van de arbeid van de mensen, breidde hij de Veda overeenkomstig uit in vier delen. (Vedabase)

 

Tekst 20

Rig, Yajuh, Sâma en Atharva waren de namen van de vier afzonderlijke Veda's terwijl de Itihâsa's [de enkele geschiedenissen] en de Purâna's [de verzamelingen van verhalen] de vijfde Veda werden genoemd.

Rig, Yajuh, Sâma en Atharva waren de namen van deze vier delen terwijl de oorspronkelijke bron van de kennis, de purâna's de vijfde Veda werd genoemd. (Vedabase)

 

Tekst 21

De Rig Veda werd daarop uitgedragen door de rishi Paila, de Sâma Veda door de geleerde Jaimini, terwijl Vais'ampâyana de enige was, goed genoeg thuis in de materie, om de Yajur Veda hoog te houden.

Daarna werd de Rig Veda uitgedragen door de rishi Paila, de Sâma Veda door Jaimini, terwijl Vais'ampâyana degene was die goed genoeg thuis was in de materie om gekwalificeerd te zijn de Yajur Veda hoog te houden. (Vedabase)

 

Tekst 22

Angirâ  - ook wel Sumantu Muni genaamd - nam in zijn formidabele toewijding de zorg voor de Atharva Veda op zich terwijl de Itihâsa's en de Purâna's werden verdedigd door mijn vader Romaharshana.

Het serieuze respect voor de Atharva Veda lag bij Angirâ (Sumantu Muni), terwijl de annalen van de geschiedenis, de purâna's, werden verdedigd door mijn vader Romaharshana. (Vedabase)

 

Tekst 23

Al deze geleerden op hun beurt verdeelden de hen toevertrouwde kennis over hun volgelingen die hetzelfde deden met hun volgelingen die dat weer deden met hun leerlingen en aldus ontstonden de verschillende takken van navolgers van de Veda's.

Zij op hun beurt gaven de hen toevertrouwde kennis door aan hun volgelingen die hetzelfde deden met hun volgelingen en aldus ontstonden de verschillende takken van navolgers van de Veda's. (Vedabase)

 

Tekst 24

Opdat de Veda net zo goed te volgen zou zijn voor minder belezen mensen, bekommerde Vyâsa, de Heer in dezen, zich er om hem voor de minder onderlegden gestalte te geven.

Ten einde ervoor te zorgen dat de Veda even zo goed werd opgenomen door de minder intellectuele mensen, bekommerde Vyâsa de wijze van de heerlijkheid er zich om dit voor de massa op schrift te stellen. (Vedabase)

 

Tekst 25

Ter wille van de vrouwen, de arbeidersklasse, [zie 6.9: 6 & 9] en de vrienden van de tweemaal geborenen voor wie, [als ze] minder intelligent [zijn], deze kennis niet toegankelijk is, was de wijze zo genadig om de geschiedenis van de Mahâbhârata op schrift te stellen, zodat ook zij konden slagen in hun werkzaamheden."

Op deze manier denkend, voor het welzijn van de meer verzotte vrouwen [zie 6.9: 6 & 9], arbeiders klasse en de vrienden van de tweemaal geborenen die zelf niet voor het begrip werkten, werd door de genade van de wijze het voordeel van de voltooiing van de geschiedenis van de Mahâbhârata gerealiseerd." (Vedabase)

 

Tekst 26

Beste brahmanen, aldus zich steeds inspannend voor het welzijn van alle levende wezens, was op dat moment hij niettemin op geen enkele manier in staat er in zijn hart tevreden over te zijn.

"O dierbare tweemaal geborenen, op geen enkele manier was hij, die zich altijd inspande voor het welzijn van allen, in staat te dien tijde er tevreden over te zijn. (Vedabase)

  

Tekst 27

In afzondering gezuiverd, zich ophoudend aan de oever van de Sarasvatī, dacht hij erover na en zei hij, bekend met het dharma, daarom vanuit de onvrede in zijn hart tegen zichzelf:

Wetende wat religie is, in afzondering gezuiverd aan de oever van de Sarasvatî, zei hij derhalve vanuit de ontevredenheid in zijn hart tegen zichzelf: (Vedabase)

 

Tekst 28-29

'Me streng aan mijn geloften houdend, was ik oprecht van gepast eerbetoon en respecteerde ik ook de geestelijk leraren in de uitvoering van mijn offerplechtigheden overeenkomstig de traditionele Vedische instructies. Zelfs voor vrouwen, arbeiders en anderen heb ik, door de Mahâbhârata samen te stellen, naar behoren uiteengezet wat er volgens de erfopvolging over het pad van de religie moet worden gezegd.

'Met strikte discipline heb ik oprecht op de juiste manier respekt betoond in overeenstemming met de vedische hymnen, de meesters geacht en de offers gebracht. Voor vrouwen, arbeiders en anderen heb ik naar behoren vanuit de erfopvolging uiteengezet wat nodig is te weten van het pad der religie door het samenstellen van de Mahâbhârata. (Vedabase)

 

Tekst 30

Hoewel ik, naar het schijnt, volledig ben geweest met betrekking tot de glorie van de Absolute Waarheid in mijn bespreking van de Opperziel zoals die zich in het lichaam bevindt, en zelfs mijn eigen persoon heb besproken, heb ik het gevoel dat er iets aan ontbreekt.

Hoewel het erop lijkt dat ik genoeg voor het Allerhoogste heb gedaan naar de eisen van de vedandisten, heb ik het gevoel dat er iets aan ontbreekt. (Vedabase)


Tekst 31

Ik heb misschien niet genoeg aandacht besteed aan de toegewijde dienst die de volmaakte zielen en de Onfeilbare zo dierbaar is.'

Ik heb misschien niet genoeg aandacht besteed aan de toegewijde dienst die de perfecten en de Onfeilbare zo dierbaar is. (Vedabase)

 

Tekst 32

Terwijl Krishna Dvaipâyana Vyâsa op deze manier spijtig zat na te denken over zijn tekortkomingen bereikte Nârada, zoals ik al zei, zijn hutje.

Terwijl Krishna-dvaipâyana Vyâsa op deze manier zo spijtig zat na te denken over zijn tekortkomingen bereikte Nârada, over wie ik voorheen sprak, zijn hutje. (Vedabase)

 

Tekst 33

Het grote geluk daarvan inziend, stond hij snel op en betuigde hij hem alle eer zoals de goddelijken Brahmâjî, de schepper, de eer betuigen."

Toen hij de gunstige aankomst van de muni zag, stond hij snel op en betuigde hij hem alle eer zoals de goddelijken Brahmâjî, de schepper, de eer betuigen." (Vedabase)

 

*: S'rîla Vis'vanâtha Cakravartî Thhakur merkt in zijn Sârârtha-dars'inî commentaaar hier op: "Al de yuga's zijn verdeeld in drie delen: het begindeel (sandhyâ-rûpa), het middendeel (yuga-rûpa) en het einddeel (sandhyâms'a-rûpa)."

 

 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Het copyright van de afbeeldingen verschilt afhankelijk van de bron.
De afbeelding op deze pagina is geschilderd door B.K. Mitra.
Productie: de Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd
 

 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties